Kasteel Vorden

Cirkelregio De Achterhoek met ambitie voor steden zonder afval en uitval

Diverse publieke en private partijen hebben zich aangesloten bij het initiatief Cirkelregio De Achterhoek. Deze coöperatie opereert onder de paraplu van het landelijke platform Cirkelstad. De Achterhoek startte in 2019 als eerste Cirkelregio. Spinner in Cirkelregio De Achterhoek is Willy Smit, CEO bij WAM & Van Duren. “Cirkelregio De Achterhoek is gebouwd op vier pijlers. De kernambities zijn steden en dorpen zonder afval en uitval te realiseren, om van afvalstoffen grondstoffen te maken, in de breedste zin van het woord. We streven allereerst naar een stuk bewustwording.”

De vier pijlers waar Cirkelregio De Achterhoek op gebouwd is zijn scholing ofwel educatie, hergebruik van materialen, circulair ontwikkelen en servitization. Willy geeft uitleg: “Het laatste item, servitization, is voor veel partijen nieuw. Met servitization bedoelen we ‘van bezit naar gebruik’. Wat wil zeggen dat je een auto of apparaat niet koopt maar alleen voor het gebruik betaalt.” Over educatie zegt hij: “Belangrijk is om onze ambities al bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Ik merk dat jongeren er vaak al mee bezig zijn, dat ze vragen stellen, alleen maar goed!”

Het tweede onderwerp waar Cirkelregio De Achterhoek zich mee bezig houdt is het hergebruik van materialen. “Dat fenomeen is bekend bij iedereen. Maar we willen het nog breder uitrollen, ook in het bedrijfsleven. Er wordt heel veel materiaal weggegooid, bij de sloop van een gebouw bijvoorbeeld. We willen graag dat men gaat nadenken over het hergebruik van hout, stenen en ander materiaal, afvalstoffen als grondstoffen gaan zien”, aldus Willy. Hij vervolgt: “Dit sluit mooi aan op de pijler ‘circulair ontwikkelen’. Dat is een breed begrip. Gebouwen inpassen in de omgeving, water opvangen, energieneutraal bouwen en gebouwen losmaakbaar realiseren.” Als voorbeeld noemt hij het nieuwe pand van zijn bedrijf. Geheel van hout opgetrokken. Willy: “Dit gebouw kan helemaal worden gedemonteerd en elders worden opgebouwd, als prefab inderdaad.”

Spinner Willy Smit geeft voorlichting op scholen, bij bedrijven, instellingen en overheden. Hij geeft aan: “Zeven gemeenten zijn bij Cirkelregio De Achterhoek aangesloten, net als kennisinstellingen, wooncoöperaties en ondernemers. We vertellen over een andere manier van omgaan met materialen, over hergebruik maar ook natuur-inclusief energie- en watergebruik.”

In de regio Achterhoek zijn een aantal projecten opgestart. Op industrieterrein Laarberg in Groenlo is een fysieke/digitale materialenmarktplaats gerealiseerd, in Oost Gelre en Winterswijk worden op twee bedrijventerreinen reststromen en restcapaciteiten geïnventariseerd, er is een begin gemaakt met het inventariseren van gebouwen in de Achterhoek en de voormalige TBS kliniek Oldenkotte in Rekken wordt ontwikkeld als ‘huis van de natuur’.

Cirkelregio De Achterhoek is onderdeel van de landelijke beweging Cirkelstad, die ontstaan is vanuit publieke en private ondernemers. In samenwerking met 8RHK ambassadeurs en met steun uit de RegioDeal Achterhoek kon het initiatief opstarten in 2019. De partners, zoals Cirkelregio De Achterhoek, zijn het kloppend hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief bij de projecten waarvan de ervaringen worden gedeeld op de Cirkelstad Academie. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een werk.

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *