Bravo PMT: Door beweging inzicht krijgen in eigen gedrag

Bravo PMT Achterhoek in Lichtenvoorde maakt deel uit van het Gezondheidscentrum Oost Gelre
en biedt PMT aan. PMT staat voor Psychomotorische Therapie en het is een ervaringsgerichte
therapie waarbij bewegen en spelvormen als middel worden gebruikt om kinderen en jongeren
inzicht te geven in hun eigen gedrag. Dit alles onder het motto: Passie voor bewegen!

De PMT wordt, door Bravo PMT, in de Achterhoek vooral aangeboden aan kinderen tussen de vijf en
zeventien jaar, die verschillende problemen in hun dagelijks leven ervaren. Kinderen komen bij Bravo
PMT met hulpvragen als het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaar worden, grenzen leren
aangeven, emotieregulatie, omgaan met boosheid, leren hulp vragen. “Tijdens de PMT zetten we
beweging en spelvormen in waardoor het kind inzicht kan krijgen in het eigen gedrag en kan oefenen
met nieuw gedrag toepassen”, legt teamleider Anne van de Kracht uit.
Bravo PMT vindt dat iedereen die het nodig heeft, de best mogelijke zorg verdient en die moet
laagdrempelig en toegankelijk zijn. “Dat doen wij in samenwerking met de Coöperatie Boer en Zorg,
die zorgcontracten heeft afgesloten met de gemeenten in de Achterhoek. Binnen deze
samenwerking groeien we door naar een stabiele organisatie met een HKZ-certificering.”
Gymbox
De therapeuten hebben voor de PMT onder andere in de gemeente Oost Gelre een fantastische
Gymbox tot hun beschikking. De Gymbox is een heel stoere, geborgen plek, die uitnodigt om in
beweging te komen. Anne: “Bij een hulpvraag gericht op boosheid, kan een actieve
(voetbal)wedstrijd het middel zijn om frustratie te kunnen ervaren. Ik speel dan bewust een keer
vals. Doordat we iets gaan doen en ik als therapeut interventies inzet, wordt het gedrag zichtbaar en
bespreekbaar. Samen bespreken we of het kind de boosheid op voelde komen en waar dit werd
gevoeld in het lijf. Vervolgens wordt samen bedacht hoe het kind er een volgende keer anders mee
om kan gaan. Dit alles met als doel dat het kind de boosheid zelfstandig leert te reguleren.” Het
levert bij de kinderen inzicht én opluchting op omdat ze merken dat ze dit ook anders kunnen
oplossen.
Bravo!
Anne: “Het woord Bravo in onze naam staat voor onze kernwaarden: Bewegen, Regulatie,
Autonomie, Vaardigheden en Ontwikkeling, maar ook voor een positieve stimulatie. Plezier is echt de
basis om te leren en ontwikkelen en zorgt er ook voor dat je een band kunt opbouwen. Het gaat om
vertrouwen en veiligheid.”
Duidelijk is dat kinderen PMT als positief ervaren. Anne: “Ik krijg soms van ouders een dag later een
appje dat het kind enthousiast was en het heel fijn heeft gevonden. Daar doe je het echt voor.”
Herken je een hulpvraag bij je eigen kind of heb je vragen over de PMT? Neem dan gerust contact
met ons op via mailadres: info.bravo@ghc-oostgelre.nl of bezoek onze website:
bravopmtachterhoek.nl

___________________________________________________________________

Columns

Maandblad MIJN Magazine heeft columns van verschillende Achterhoekse columnisten. Meer columns? Klik dan op de bijbehorende link! https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/columns/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.