De Achterhoek heeft een grote ambitie

Gezondheid heb je niet helemaal zelf in de hand. Maar je kunt er met je leefstijl wel enige invloed op uitoefenen. Door bijvoorbeeld regelmatig te bewegen, niet te roken, gezond te eten met voldoende groente en fruit en overbelasting en stress zoveel mogelijk te voorkomen. Er is ook veel ambitie hier!

De Achterhoek heeft een grote ambitie

Veel partijen dringen aan op een grotere inzet op preventie en daarmee een gezonder Nederland. Het heeft landelijk geleid tot het Preventieakkoord. Daarin staat beschreven hoe mensen worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Preventie staat op het netvlies van zorgprofessionals. Een gezonde leefstijl staat voorop. Dan worden mensen niet ziek door stress van opeengestapelde problemen of depressieve klachten. De zorg is zodanig ingericht dat de inzet van preventie en samenwerking in de zorg en met partijen daarbuiten wordt bevorderd. In het akkoord is gekozen voor preventie op de thema’s: roken, overgewicht en problematisch drinken.
Als de missie slaagt, dan leven mensen langer en met meer gezonde jaren, doen ze minder een beroep op de zorg, werken ze langer door en geven ze hun kinderen een betere start in hun leven. De potentiële gezondheidswinst voor de samenleving is groot. In de Achterhoek wordt daar ook op ingespeeld. Het gaat hier alleen niet alleen om de drie hierboven genoemde thema’s. De bredere aanpak behelst ook drugsgebruik, eenzaamheid, schulden en kijken naar achterliggende oorzaken. Ook ligt er een duidelijke verbinding met het sportakkoord. Dat is alles op weg naar de gezondste regio!

In 2030 de gezondste regio van Nederland

Om onze mooie streek leefbaar te houden, is het peil van de zorgverlening van groot belang. Duizenden mensen (professionals en vrijwilligers) in de Achterhoek zetten zich dagelijks in om zorg te verlenen. Dat gebeurt in ziekenhuizen, instellingen of bij de mensen thuis. Er worden tal van inspanningen gedaan om nieuwe werknemers te interesseren voor een baan in de zorg. Want we worden gemiddeld steeds ouder en leven niet altijd even gezond. Dat zorgt voor een toenemende zorgconsumptie. Achterhoek Board een samenwerkingsverband van tal van partijen zet zich in om onze streek gezonder te maken.
Dat gebeurt via de thematafel Gezondste Regio. Er wordt hoog ingezet. De thematafel heeft de ambitie om in 2030 de gezondste regio van Nederland te zijn. Doel is dat de gezondheid van de Achterhoekers toeneemt, de kwaliteit van de zorg minimaal gelijk blijft en de groei van de kosten per hoofd van de bevolking wordt afgeremd. Deze aandacht voor ‘Triple Aim’ en ‘Positieve Gezondheid’ moeten ertoe leiden dat de ambitie ‘Gezond en gelukkig leven in de gezondste regio van Nederland’ kan worden verwezenlijkt. Om dit te bereiken, worden allerlei activiteiten en projecten uitgevoerd op het gebied van preventie en zorginnovatie.

Enkele feiten als het gaat om zorg & welzijn  :

  • De Achterhoek kent iets minder rokers dan het landelijk gemiddelde.
  • Er wordt in onze streek meer gedaan aan sporten en bewegen dan elders in het land.
  • Als het gaat om het drinken van alcohol scoort de Achterhoeker iets slechter dan gemiddeld. Dat wil zeggen er wordt meer gedronken.
  • Het aantal Achterhoekers met overgewicht is ook groter dan in andere delen van Nederland.
  • In 2019 is 106,2 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is ruim 5 miljard euro (5,2 procent) meer dan in 2018.
  • In totaal werd via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen in 2019 per persoon gemiddeld 6.120 euro uitgegeven aan zorg. Deze uitgaven aan zorg worden voor ruim 83 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en uit bijdragen van de overheid, waaronder de uitgaven van gemeenten. 
  • Er werken in ons land bijna 1,4 miljoen mensen in de zorg- en welzijnssector. Het grootste deel daarvan werkt in de ouderenzorg, gevolgd door de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg. Daarmee is momenteel bijna 15 procent van de werkzame beroepsbevolking in Nederland actief in de sector.
  • In de Achterhoek werken bijna 27.000 mensen in de zorg. Binnen tien jaar (in 2030) zijn er minstens 30.000 banen.

___________________________________________________________________

MIJN Special

In MIJN Magazine belichten we maandelijks één specifiek thema en deze vormt dan een special binnen de overige redactiepagina’s. Meer MIJN Specials zien? Klik dan op deze link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/mijn-special/

Verder lezen

Oldtimer
Erop uit
Online

Oost Gelre Oldtimer toertocht

Wij organiseren op 28 Juli 2024 de 1e Oostgelre Oldtimer Toertocht . Dit is een Toertocht voor auto’s en motorfietsen van voor 1940. Deelname is voor iedereen toegestaan mits het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *