roerdink

De verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt, vererven diens bezittingen en schulden aan de erfgenamen. De erfgenamen volgen samen de overledene op in alle rechten en plichten. Dit betekent dat de erfgenamen ook samen de erfenis moeten afwikkelen. Om de erfenis te kunnen afwikkelen is meestal een bezoek aan de notaris nodig, omdat instanties zoals de bank om een zogenoemde ‘verklaring van erfrecht’ vragen.

Wat is een verklaring van erfrecht en waarom is zo’n verklaring nodig?

De verklaring van erfrecht is een document waarmee de erfgenamen tegenover anderen (bijvoorbeeld de bank) kunnen bewijzen dat zij recht hebben op de erfenis. Deze akte is daarom een essentieel stuk in de afwikkeling van iedere nalatenschap.

De notaris geeft in deze verklaring zijn bevindingen weer over een aantal feiten, zoals: wie is de overledene, was er een testament, wie zijn de erfgenamen en voor welke delen en hebben de erfgenamen de erfenis aanvaard of verworpen? Ook belangrijk is of er een executeur (die regelt de afwikkeling namens de erfgenamen) is benoemd, welke bevoegdheden aan hem of haar zijn toegekend.

De bedoeling is, dat het voor anderen duidelijk is wie bevoegd is om bepaalde handelingen te verrichten tijdens de afwikkeling van de erfenis.

Wijs een executeur aan

De notaris moet veel informatie inwinnen, over onder meer de omvang en samenstelling van de erfenis en over de erfgenamen. Dit kan veel tijd in beslag nemen.

Als de overledene een testament heeft gemaakt en in dit testament een executeur heeft benoemd, kan de notaris volstaan met het opmaken van een verklaring van executele. In een verklaring van executele geeft de notaris enkel aan wie de executeur is. De notaris kan dus de verklaring van executele al vrij snel aan de executeur overhandigen.

Wilt u advies?U bent van harte welkom in Groenlo of Eibergen!

Roerdink Grijsen – Netwerk Notarissen – info@rgnotarissen.nlwww.rgnotarissen.nl

Mardine Grijsen – Nijverheidsstraat 8-02 – 7151 HN Eibergen – T 0545 726 199

Edwin Roerdink – Winterswijkseweg 23 – 7141 DM Groenlo – T 0544 461 925

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *