Droogte geeft stof tot nadenken

Droogte geeft stof tot nadenken

Duurzaamheid is een breed begrip en is het afgelopen jaar weer stevig in belang toegenomen. Dat geldt ook in de Achterhoek in alle facetten. Bijvoorbeeld als het gaat om stikstof in de bouw en de landbouw, maar ook bij ons thuis. Door de kachel minder hoog te zetten besparen we gas en energie. Er is echter nog een belangrijke oorzaak die de Achterhoek dwingt tot duurzaamheid, namelijk de verdroging door de klimaatverandering.

Door klimaatverandering wordt het warmer. Er zijn steeds meer en langere droge zomers. Regen is er ook, maar die valt in korte tijd in enorme plensbuien. Lange tijd wilden we, om te voorkomen dat we natte voeten kregen, het water zo snel mogelijk afvoeren, via sloten, beekjes, rivieren, het riool, landinrichting, stedenbouw en op allerlei andere manieren.

Opvangen

Die ontwatering is inmiddels niet meer van deze tijd. De klimaatverandering heeft flinke impact op de Achterhoek. Door de ligging op hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden voor extra watertoevoer hebben we extra last van de toenemende droogte en piekbuien. Het opvangen en vasthouden van meer water, het telen van andere gewassen en bepalen waar wel en geen woningen moeten worden gebouwd, worden daardoor steeds belangijker.

Grondwater

Om weerbaar te zijn tegen droogte, moet de Achterhoek jaarlijks 150 miljoen kuub water vasthouden. In de praktijk betekent dat een extra laag grondwater van 100 millimeter in de hele regio. De Achterhoek wordt daarvoor in tien delen onderverdeeld en in elk van deze deelgebieden zijn andere maatregelen nodig om het doel te bereiken. In de Achterhoek werken daarom boeren, het waterschap, provincie, Vitens, natuurorganisaties en gemeenten samen om  dat voor elkaar te krijgen.

Nadenken

Ook de inwoners van de Achterhoek kunnen hun steentje bijdragen. Je bespaart water door je regenpijp los te koppelen van het riool, de tegels uit je tuin te halen en er groen in te planten, te sproeien met water uit de regenton, te accepteren dat je gazon geel wordt en nog een keer de aankoop van dat reusachtige tuinzwembad te overwegen. Droogte in de Achterhoek geeft letterlijk en figuurlijk stof tot nadenken.

Feiten en cijfers

  • In 2022 had de Achterhoek veel last van droogte. Op 1 oktober werd een neerslagtekort van 263 mm gemeten. Op 15 november was het neerslagtekort 354 mm.
  • Op 1 oktober stroomden 65% van onze beken niet meer. Daarna volgde een voorzichtig herstel. Op 15 november was dat nog 58%, maar dat is nog verre van normaal.
  • De grondwaterstanden waren het afgelopen jaar relatief laag. Van 25 meetpunten in heel de Achterhoek waren er slechts twee ‘normaal’, vier ‘laag’ en de overige meetpunten vielen in de categorie ‘erg laag’.
  • Sinds half april 2022 hebben we te maken met een kwetsbaar watersysteem, waarbij het neerslagtekort zich heeft ontwikkeld langs de lijn die overeenkomt met een neerslagtekort dat gemiddeld minder dan één keer in 20 jaar voorkomt.
  • In augustus vorig jaar is het neerslagtekort zelfs boven die lijn uitgestegen en dus extremer dan één keer in 20 jaar.
  • De waterinlaatgebieden van de Schipbeek en Berkel zijn aardig op peil als gevolg van de waterinlaten vanuit het Twentekanaal, maar in het centrale midden van het beheersgebied (de ‘zandbak’) en in de Liemers zijn de peilen lager dan normaal.

___________________________________________________________________

MIJN Special

In MIJN Magazine belichten we maandelijks één specifiek thema en deze vormt dan een special binnen de overige redactiepagina’s. Dit keer was dat geld en financiën. Meer MIJN Specials zien? Klik dan op deze link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/mijn-special/

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *