Fijnder

Fijnder, hét werkleerbedrijf in Oost Achterhoek

Sinds 1 januari 2022 is Fijnder een tweedelijns organisatie, ontstaan uit het samengaan van Werkbaan Oost en de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Wij ondersteunen gemeenten bij de eerste intake en pakken vanuit onze expertise op inkomen, re-integratie en activering het vervolgtraject samen met inwoners op. Samen met de collega’s van de gemeenten zorgen we voor een warme overdracht, waarna we voortborduren op de eerste informatie en verfijnen het beeld van de cliënt op terreinen als werk en inkomen.

Dit beeld leidt tot een individueel plan van aanpak. Hierin wordt helder of de cliënt direct aan het werk kan of eerst extra ondersteuning nodig heeft. Het kan ook zijn dat werken niet mogelijk is, maar er wel behoefte is deel te nemen aan de samenleving binnen de gemeente of woonomgeving. Als deze behoefte er is maken we afhankelijk van de situatie gebruik van de Achterhoekse arbeidsmarkt, de lokale mogelijkheden of de eigen werkplaats met ruim 280 medewerkers. Onze nieuwe locatie biedt op een unieke manier de mogelijkheid taken en opdrachten te realiseren. Actieve begeleiding en training, daadwerkelijk werk, indien nodig ter ondersteuning en waar mogelijk tijdelijk een inkomen. We werken voor en met onze cliënten en zien en ervaren de resultaten van onze dienstverlening. We voelen en denken mee en kijken samen verder dan regels en procedures.

Sociale werkplaats, van productiebedrijf tot werkleerbedrijf

Fijnder is een officieel werkleerbedrijf en doet dus meer dan alleen het verstrekken van inkomen aan inwoners die financiële ondersteuning nodig hebben. Tijdens verschillende pilotprojecten is een nieuw cliëntproces ontwikkeld. Daarnaast is er nu het Fijnder OntwikkelLab, een ruimte voor groepstrainingen, praktijktoetsen en het verder ontwikkelen van ons eigen aanbod en dienstverlening. De doorontwikkeling van een sociale werkplaats naar werkleerbedrijf kan mensen met een arbeidsbeperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problematiek en inburgeraars naar passend werk helpen. Binnen of buiten de werkplaats. Het recht op werk, ondersteuning en scholing en het recht op ‘eigen initiatief ’ staan daarbij centraal. Er werken momenteel ruim 280 medewerkers in onze werkplaats. Hiervan hebben 220 medewerkers een SW-indicatie, de overige 60 medewerkers zijn overwegend op tijdelijke basis aan het werk. Voor hen werken we aan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn buiten de werkplaats bij reguliere werkgevers.

We werken samen aan werknemersvaardigheden (gedrag) of vakvaardigheden (iets kunnen). De werkplaats biedt daarnaast ook de route ‘Oriënteren’, speciaal voor cliënten die niet weten waar hun talenten en interesses precies liggen. Door verschillende werkzaamheden in de werkplaats uit te voeren, krijgen zij een beeld van wat zij interessant vinden en wat hun talenten zijn. Op zoek naar hulp voor werk of ontwikkeling? Of ben je die werkgever die een vacature heeft? Laat het ons weten!

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je ook inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *