Gelderse Bloem Symposium

Gelderse Bloem Symposium: Een blik op het verleden, heden en de toekomst van Gelderse landschapstransities

Door de eeuwen heen veranderde het landschap van Gelderland voortdurend. Ook nu, met de stikstof- en klimaatcrisis op de agenda, zal Gelderland grote ruimtelijke transities ondergaan. Het symposium van de Gelderse Bloem op 3 februari in Velp, getiteld ‘Landschapstransities en governance in Gelderland: verleden-heden-toekomst’, buigt zich over zulke historische landschapstransities vanuit de centrale vraag: hoe kunnen inzichten uit het verleden bijdragen aan het huidige transitiebeleid? Deelname aan het symposium is gratis.

Gelderland staat aan de vooravond van grote ruimtelijke transities die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het landschappelijk erfgoed. Gezien de ernst van de huidige stikstof- en klimaatproblematiek twijfelt niemand er nog aan dat we voor gecompliceerde opgaven staan. Bij het ontwikkelen van een effectief transitiemanagement is het niet alleen zinvol om vooruit te blikken, maar ook om terug te kijken. Het symposium op 3 februari buigt zich daarom over de vraag hoe dergelijke opgaven in het verleden werden geregisseerd. Tegelijkertijd knoopt het aan bij de hedendaagse opvattingen over transitiemanagement. 

Lezingen over landschapstransitie

Het symposium start om 13.20 uur (inloop vanaf 13:00). In een reeks van zeven lezingen duiken de sprekers vanuit diverse invalshoeken en expertises in landschapstransitie en transitiebeleid uit het verleden en hun impact op de maatschappij van nu. Daarnaast komen in het symposium verschillende prangende vraagstukken aan bod; Hoe behoud je het karakter van cultuurhistorisch landschap? Hoe kunnen inzichten in de agrarische bedrijfsvoering uit het verleden bijdragen aan de landbouw van morgen? En hoe breng je kennis over historische landschapstransities en landschappelijk erfgoed naar het onderwijs?

Aanmelden

Bent u graag aanwezig bij het symposium? U bent van harte welkom. Het symposium is gratis, maar om praktische redenen is inschrijven noodzakelijk. U kunt zich tot 29 januari 2023 aanmelden via dit aanmeldformulier.

Praktische informatie

Datum: 3 februari 2023

Tijd: 13:00 – 17:30 uur

Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26-A, Velp

Meer informatie over de sprekers, lezingen en het programma vindt u op: www.geldersebloem.nl

Het Gelderse Bloem Symposium is een initiatief van het provinciaal project De Gelderse Bloem en wordt gerealiseerd met Hogeschool Van Hall Larenstein, het Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland.

___________________________________________________________________

Erop uit

Op de pagina erop uit lees je boeiende verhalen en voorbeelden over erop uitgaan in de Achterhoek. Laat je inspireren door de artikelen en/of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers. Ga voor de leukste uitjes in de Achterhoek naar https://www.helemaalachterhoek.nl/category/leven-in-de-achterhoek/erop-uit/

Verder lezen

Opgelucht
Bedrijfspresentaties
Financiën

Opgelucht…

Elke dag verlaten cliënten opgelucht ons kantoor nadat ze hun testament hebben geregeld. Een testament lijkt iets definitiefs, maar het is eigenlijk een momentopname. Het is gebaseerd op iemands wensen

Midzomer Mondriaan Festival 2024
Erop uit
Online

Midzomer Mondriaan Festival 2024

Muzikaal spektakel in het Winterswijkse centrum In 2024 verrast Winterswijk haar inwoners en bezoekers opnieuw met een cultureel en muzikaal festival. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zal het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *