Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek

De coronacrisis heeft het opnieuw duidelijk gemaakt; gezondheid is een groot goed. Het zorgt voor keuzevrijheid en kansen. Dus houd rekening met roken, overgewicht en probleemdrinken. Het zijn belangrijke oorzaken voor een slechte gezondheid. Het zorgt voor ziektes, vroegtijdig overlijden én hoge zorgkosten.

Strijd tegen roken, overgewicht en probleemdrinken

Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek

De Achterhoek bindt de strijd ermee aan en gaat een stap verder dan het landelijke beleid. Dat gebeurt door het geluk van inwoners centraal te stellen. Ook dit draagt namelijk bij aan welzijn en daarmee een betere gezondheid, zo is de achterliggende gedachte.

Het is zaak dat de gezondheidszorg in de Achterhoek zeker ook de komende tien jaar op een goed niveau en betaalbaar kan worden gehouden. Gelukkige inwoners dragen daaraan bij. Deze zomer hebben vijftig partners zich verbonden aan het Preventie Akkoord Achterhoek. Het sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, het is gezamenlijk de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Marijke van Haaren lid van de Achterhoek Board en wethouder van de gemeente Berkelland: We willen graag gelukkige inwoners in de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn daarvoor belangrijk, maar ook financiële armslag en de wetenschap dat je rich­ting en zin kunt geven aan je eigen leven zijn voorwaarde voor geluk. Gedragspa­tronen die een gezond leven in de weg staan, evenals beperkende omstandigheden zoals armoede, willen we graag helpen doorbreken door de ‘gezonde keuze’ binnen handbereik van alle inwoners te brengen. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.”

Preventie is van groot belang om de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De positieve kracht van gezond leven, vormt daarbij het uitgangspunt. Dat betekent bewust bezig zijn met gezondheid, genieten van familie en vrienden, actief zijn, deelnemen aan sociale activiteiten en werken zolang het kan. 

Samenwerking en speerpunten

Om preventie breed in te zetten, zijn veel verschillende partijen nodig. De Achterhoekse ondertekenaars van het akkoord variëren dan ook van overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen wordt gewerkt aan preventie. Zij inspireren, motiveren en faciliteren inwoners op een uitnodigende manier om gedragspatronen te doorbreken die een gezond leven in de weg staan, zodat zij meer en meer de regie krijgen over hun eigen leven. In het akkoord staan zeven speerpunten centraal: Een leven lang bewegen en sporten, De hele Achterhoek rookvrij, Minder zwaar en overmatig alcoholgebruik, Middelengebruik bespreekbaar maken, De gezonde keuze de makkelijke keuze, Iedereen doet mee en De basis op orde. De komende tijd worden nieuwe programma’s gestart; bestaande programma’s worden verdiept en/of uitgebreid. Ook komt er een Achterhoekmonitor om de voortgang continu te kunnen volgen. Stip op de horizon is een regio met zoveel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners.

Overbelasting en stress

Gezondheid heb je niet helemaal zelf in de hand. Maar je kunt er met je leefstijl wel enige invloed op uitoefenen. Door bijvoorbeeld regelmatig te bewegen, niet te roken, gezond te eten met voldoende groente en fruit en overbelasting en stress zoveel mogelijk te voorkomen. Als je geen last hebt van lichamelijke of psychische klachten, voel je je gezond. Maar het staat allemaal niet alleen voor de afwezigheid van ziekte. Welzijn speelt ook een grote rol. In de Achterhoek zijn tal van specialisten die op verschillende terreinen dagelijks voor u klaar staan. Ze doen het op professionele wijze en met veel persoonlijke aandacht, zodat u de juiste zorg krijgt. Duizenden mensen in de Achterhoek zetten zich dagelijks in om zorg te verlenen. Dat gebeurt in ziekenhuizen, instellingen of bij de mensen thuis. Deze zorg levert een positieve bijdrage aan het welzijn en welbevinden en wordt daardoor als zeer betekenisvol ervaren. Om onze mooie streek leefbaar te houden, is het peil van de zorgverlening van groot belang.

Aantal medewerkers zorg

In de sector zorg en welzijn werken landelijk ongeveer 1,32 miljoen mensen. De instroom van werknemers is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het overgrote deel werkt in de verpleging, verzorging, thuiszorg, medisch specialistische zorg en gehandicaptenzorg. Verder gaat het om kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, geestelijke gezondheidszorg, sociaal werk, huisartsen en gezondheidscentra, jeugdzorg en universitair medische centra. De werknemers zijn gemiddeld net wat ouder dan in de rest van de arbeidsmarkt. In de kinderopvang werken naar verhouding meer jongeren. In de Achterhoek zijn circa 23.000 mensen beroepsmatig actief in zorg en welzijn. De sector is relatief groot vergeleken met het landelijke beeld en het aantal banen neemt toe. Na industrie en groot- en detailhandel is de zorg in de Achterhoek de sector met de meeste arbeidsplaatsen. Het aandeel 60-plussers dat werkzaam is in de zorg bedraagt in onze regio ruim 7,5%, dat is veel meer dan in de meeste andere delen van het land.

___________________________________________________________________

MIJN Special

In MIJN Magazine belichten we maandelijks één specifiek thema en deze vormt dan een special binnen de overige redactiepagina’s. Meer MIJN Specials zien? Klik dan op deze link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/mijn-special/

Verder lezen

Erop uit

KunstOogst

Met KunstOogst exposeren nu voor het vierde jaar een 6tal kunstenaars tussen Ruurlo, Halle, Hengelo en Zelhem. Werken vanuit passie, elkaar vinden en versterken; dat is wat 6 kunstenaars verbindt onder de

Wat
Dialectkring Achterhoek
MIJN Magazine

Zommer

Bienao iedernene verlangt naor mooie, warme zommerdage en lange zwoele aovende. Maor ’t is zoas met alles, elk veurdeel hef ok zien naodeel, want de zommer breg naost plezeer ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *