stage naar baan

Grenslandcollege een feit, nog nauwere samenwerking en scholing met Duitsland

De tijd vraagt om de Achterhoek. Wij bieden alle ruimte voor innovatie en experimenten bij onze hightech maakbedrijven en slimme agrofoodsector in een prachtige groene woon- en werkomgeving. Wij zijn Achterhoek Ambassadeurs: ondernemers, organisaties en overheid. Dit keer hebben we het over het Grenslandcollege.

Woensdag 30 september kwamen een uitgebreide blik in onze krachtige samenwerking tussen ondernemers en onderwijs én de officiële opstart van het Grensland College aan bod. In een 1,5 meter setting kwamen diverse bestuursleden bij elkaar bij CIVON in Ulft. Aanwezig waren onder andere Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van provincie Gelderland, Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en bestuursleden uit het onderwijs.

Nauwe samenwerking met Oosterbuur Duitsland

Bij CIVON werd Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van provincie Gelderland, in een half uur tijd bondig bijgepraat door Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en Gijs Smeman van CIVON hoe onderwijs en bedrijfsleven samen investeren in behoud en ontwikkeling van vakkennis. Peter van ’t Hoog: “De goede samenwerking binnen de Achterhoek resulteert in mooie Regio Deal projecten.” Gastheer Joris Bengevoord, portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking: “We zijn goed op weg, maar er zijn nog genoeg uitdagingen. Zoals de diplomaerkenning voor leerberoepen. Een interbestuurlijk programma, zoals recent aangekondigd bij de Rijksbegroting biedt hiervoor perspectief”.

Grensland College

Speciale aandacht was er voor de ondertekening van de intentieovereenkomst van het Grensland College. Handtekeningen werden gezet door Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen, Timo Kos, College van Bestuur hogeschool Saxion en Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur Graafschap College. Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland. Samen met het regionale bedrijfsleven wordt hier vorm aan gegeven, om zo snel te kunnen schakelen tussen onderwijs en de behoefte op de arbeidsmarkt. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen, de zogeheten Associate degree (Ad) –opleidingen, ontwikkeld. De opleidingen zijn bedoeld voor Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Bij werkgevers en innovatiecentra zoals CIVON, worden lessen verzorgd. De eerste opleidingen starten in september 2021.  Het doel is uit te groeien naar negen opleidingen in september 2024.

Meer informatie

Vanaf eind oktober is de website www.grenslandcollege.nl gevuld met meer informatie. Geïnteresseerde kunnen zich voor die tijd al melden bij Alexander van der Graaff, projectleider van het Grensland College a.vandergraaff@grenslandcollege.nl

MIJN 8RHK – november 2020
Uitgever – MIJN Magazine
Auteur – 8RHK
Fotografie – 8RHK

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *