Het Groeihuis nieuw concept voor ambulante zorg bij OpWeg

Het Groeihuis nieuw concept voor ambulante zorg bij OpWeg

OpWeg gaat vanuit vernieuwde inzichten werken met haar nieuwe concept; Het Groeihuis. De ambulante zorg van OpWeg blijft bestaan in de maatwerk constructie zoals we deze al jaren binnen de WLZ, WMO en Jeugd leveren. Gezien ons clienttevredenheidsonderzoek doen we dat goed en zijn cliënten zeer tevreden. We mogen nog creatiever te werk gaan en daarop heeft het idee van Het Groeihuis zich ontwikkeld tot een concept binnen het zorgaanbod van OpWeg.

Het Groeihuis is gebaseerd op “groeien door leren” en “leren door groeien”. Iedere client komt net als bij ambulante begeleiding binnen met zijn eigen zorgvraag. De aanpak is echter deels groepsgericht en deels met een individueel benadering. Het concept van Het Groeihuis is gebaseerd op een integrale combinatie van leren en ontwikkelen. Dit met als doel toe te werken naar (meer) participatie in opleiding, werk en sociaal leven waardoor een grotere zelfredzaamheid kan ontstaan en vooral meer welzijn wordt ervaren door de zorgvragers, binnen het Groeihuis kunnen oud en jong elkaar helpen, ondersteunen en van elkaar leren. Er is ruimte voor volwassenen met een participatievraag op diverse niveaus en voor jeugdigen die bijvoorbeeld niet meer naar school kunnen gaan, maar ook voor deelnemers met een vraag omtrent daginvulling/dagbesteding. Vele activiteiten zijn hier mogelijk.

Verschillende omgevingen

In Het Groeihuis wordt ook gewerkt in verschillende omgevingen, er is de natuurlijke omgeving van een huiskamer, alsmede een separate leeromgeving en creatieve plek. In Winterswijk is er mede een beweeghuis. Door deze opzet wordt gezorgd voor de afwisseling tussen leren en sociaal-emotioneel ontwikkelen. We willen graag zo dichtbij mogelijk de natuurlijke sociale verhoudingen van maatschappij onze zorg leveren. Volwassenen en jeugd leren van elkaar, naast de ondersteuning door de professionals. Leren en planning worden geïntegreerd met (ortho)pedagogische methodieken die de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen. We integreren individuele ondersteuning binnen Het Groeihuis op een natuurlijke manier. Er is ruimte voor het aanleren van (sociaal-emotionele) vaardigheden, ADL en er is een Leerhuis en een Beweeghuis (locatie Winterswijk). Er is een uitgebreid aanbod beschikbaar op begeleiding groep jeugd; plannings-en leervaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, samenwerken, communicatie en psycho-educatie.

Samenwerken

In Het Groeihuis is plek voor Jeugd en (jong) volwassenen met een ontwikkelingsproblematiek  of psychiatrische problematiek, waaronder schooluitvallers/thuiszitters/ burn-out i.c.m. psychische problemen en desgewenst wanneer geïndiceerd ontlasting van de thuissituatie, het concept wordt ondersteund door gedragsdeskundigen die regelmatig contact zullen hebben met de deelnemers. Vanzelfsprekend werken we samen met scholen, instanties en het netwerk van de client. Ons team verheugt zich vanaf oktober 2023 op deelnemers in Het Groeihuis.

Contactgegevens

OpWeg Coaching
T:  0545 471404
E:  info@opwegcoaching.nl
I:   www.opwegcoaching.nl

Eibergen   
J.W. Hagemanstraat 48, 7151 AH             

Winterswijk
Rondweg West 5, 7101 BC

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je ook inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *