Mannen

Mannen in de zorg: Een nieuw tijdperk

Het aantal mannen dat werkt in de zorgsector is nog altijd klein vergeleken met het aantal vrouwen. In de zorgsector van de Achterhoek drukken echter steeds meer mannen hun stempel in een werkveld. Deze mannen breken niet alleen met traditionele genderverwachtingen, maar voegen ook waarde toe aan de zorgomgeving door hun eigen perspectieven en toewijding, die door een deel van de zorggemeenschap als zeer positief wordt ervaren.

Het beeld van zorgberoepen wordt vaak geassocieerd met vrouwen, maar de Achterhoek toont een opvallende trend waarin mannen zich steeds meer betrokken voelen bij diverse zorginstellingen. In vergelijking met andere regio’s lijkt de Achterhoek voorop te lopen in het doorbreken van traditionele genderrollen binnen de zorgsector. Deze vooruitgang kan deels worden toegeschreven aan de hechte gemeenschapssfeer (naoberschap) die kenmerkend is voor de regio.

De Achterhoekse gemeenschap staat bekend om haar openheid en tolerantie, waarin diversiteit wordt omarmd. Initiatieven ter ondersteuning van mannen in de zorg worden daarom actief gestimuleerd. Mentorprogramma’s en bewustmakingscampagnes hebben hier kunnen wortelschieten, mede dankzij de bereidheid van de lokale bevolking om de traditionele verwachtingen te herzien en nieuwe perspectieven toe te laten.

Een ander opvallend aspect van de aanpak is de nadruk op bewustwording van de positieve impact van genderdiversiteit in de zorg. Met name de educatieve instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de Achterhoek verspreiden informatie over de voordelen van een gevarieerd zorgteam en hoe dit bijdraagt aan een betere zorgverlening. Deze bewustwording heeft ruimte gemaakt voor mannen die zich willen bekwamen in beroepen in de zorg.

Minder traditioneel

In de Achterhoek blijken mannen vooral te kiezen voor zorgberoepen die voorheen als minder traditioneel mannelijk werden beschouwd. Zoals verpleegkunde, thuiszorg en werken in verpleeghuizen. Hoewel er geen exacte percentages beschikbaar zijn, wijst een algemeen patroon in Nederland erop dat mannen in de zorg nog steeds een minderheid vormen, met slechts ongeveer 10-15% van alle verpleegkundigen en verzorgenden die mannen zijn.

Deze cijfers onderstrepen de bijzonderheid van de Achterhoekse situatie, waar mannen actiever deelnemen aan zorgberoepen dan het landelijk gemiddelde. In vergelijking met andere regio’s lijkt de Achterhoek dus niet alleen mannen aan te moedigen om de zorgsector te betreden, maar ook daadwerkelijk een omgeving te bieden waarin deze mannen gedijen. Deze unieke aanpak plaatst de Achterhoek in de voorhoede van een vernieuwing. Waarin mannen in de zorg niet langer uitzonderingen zijn, maar essentiële bouwstenen van een diverse zorggemeenschap.

Positieve effecten

Deze veranderingen hebben niet alleen positieve effecten op de mannen die de zorgsector betreden, maar ook op de zorgontvangers. De aanwezigheid van mannelijke zorgverleners blijkt een positieve impact te hebben op bepaalde patiëntengroepen. Zoals oudere mannen of jongens in de pediatrische zorg. Het creëren van een diverse en evenwichtige zorgomgeving kan leiden tot meer empathie en begrip tussen zorgverlener en patiënt. Met name mannelijke patiënten reageren positief op een mannelijke zorgverlener. Alleen het gesprek blijkt dan al vaak toch gemakkelijker over sport of auto’s te gaan.

Het succes van deze ontwikkelingen in de Achterhoek roept de vraag op of andere regio’s in Nederland en daarbuiten kunnen leren van deze aanpak. Het benadrukken van de mogelijkheden en passie van individuen boven gender, het actief promoten van bewustwording en het ondersteunen van mannen die voor een zorgcarrière kiezen, kunnen sleutelfactoren zijn voor het creëren van een meer inclusieve zorgsector elders.

Uitdagingen

Natuurlijk blijven er uitdagingen bestaan. Vooroordelen en genderstereotypen zijn hardnekkig en kunnen niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Het vergt voortdurende inspanningen van zowel de samenleving. Als de zorginstellingen om een cultuur te bevorderen waarin diversiteit wordt omarmd en gelijke kansen worden geboden.

Onze regio laat zien dat verandering mogelijk is. Mannen hebben een plek in de zorg. Niet als uitzonderingen, maar als integrale leden van een sector die streeft naar inclusiviteit en diversiteit. De Achterhoek toont aan dat het doorbreken van traditionele rollen niet alleen mogelijk is, maar ook essentieel voor het vormgeven van een moderne, vooruitstrevende zorggemeenschap. Het is een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s die streven naar een gelijkwaardige vertegenwoordiging van mannen in de zorg en het volledige potentieel van een diverse zorgsector willen benutten.

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

MIJN Special

In MIJN Magazine belichten we maandelijks één specifiek thema en deze vormt dan een special binnen de overige redactiepagina’s. Dit keer was dat geld en financiën. Meer MIJN Specials zien? Klik dan op deze link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/mijn-special/

Verder lezen

Oldtimer
Erop uit
Online

Oost Gelre Oldtimer toertocht

Wij organiseren op 28 Juli 2024 de 1e Oostgelre Oldtimer Toertocht . Dit is een Toertocht voor auto’s en motorfietsen van voor 1940. Deelname is voor iedereen toegestaan mits het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *