Manager sector zorg, welzijn & sport Corinne Vellekoop

Corinne Vellekoop: ‘Het is niet meer zorg voor, maar zorg dat’

De tijd dat oudere mensen die alles nog zelf konden in een bejaardentehuis woonden is voorbij. Iedereen woont zo lang mogelijk thuis en krijgt waar nodig zorg. “Dat zorgt ervoor dat de zorg de afgelopen jaren veel complexer is geworden. Het is niet meer zorgen voor, maar zorgen dat. Het vraagt veel van de zorgmedewerkers en ik heb bewondering voor iedereen die zich daar met heel zijn ziel en zaligheid voor inzet”, vertelt Corinne Vellekoop, manager sector zorg, welzijn & sport van het Graafschap College

Corinne Vellekoop volgde zelf de opleiding verpleegkundige en werkte als doktersassistente bij de GGD in Arnhem. “Van daaruit deed ik een docentenopleiding en in 2007 kwam ik bij het Graafschap College terecht. Eerst als docent voor zorgopleidingen en daarna groeide ik door naar de functie van manager. Nu richt ik me meer op het leven lang ontwikkelen vanuit Graafschap College Werkt. Vanuit hier worden (bedrijfs)opleidingen, cursussen en/of trainingen verzorgd die aansluiten op de vraag van het werkveld.”

De zorg biedt daar veel mogelijkheden toe. “We proberen die mogelijkheden ook uit te breiden, zodat mensen geen heel diploma hoeven te halen, maar ook met een certificaat bepaalde werkzaamheden kunnen doen. Wij bieden bij het Graafschap College drie vormen van onderwijs aan.  De reguliere BOL(Beroeps Opleidende Leerweg)-opleiding, voor studenten die van het Voortgezet Onderwijs komen. Zij kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld Verpleegkunde, Verzorging, Maatschappelijke zorg, Sociaal werk, Helpende zorg en welzijn en Pedagogisch medewerker.  En we bieden de mogelijkheid om een BBL(Beroeps Begeleidende Leerweg)-opleiding te doen, voor mensen die bijvoorbeeld al een opleiding Verzorging hebben gedaan, verder willen worden opgeleid tot Verpleegkundige en daarnaast blijven werken. Dus voor doorstromers, maar ook zij-instromers.”

Zij-instromers

De laatste groep, de zij-instromers, wordt steeds groter en belangrijker. Het gaat steeds vaker om mensen die niet uit de zorg komen. “Ze komen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, maar het kan ook zijn dat er iemand instroomt die in zijn eigen sector niet gemakkelijk aan werk kan komen. Het loopbaanplein en UWV helpt hen dan richting de zorg, want daar liggen wel veel kansen. We bekijken dan wat de vooropleiding, kennis, ervaring en de inhoud van de rugzak is en van daaruit zoeken we wat zo’n persoon nodig heeft om met een diploma uit te stromen. De praktijk staat daarbij centraal. Ze volgen dus een heel gepersonaliseerde route en kunnen daarbij zelf hun tempo bepalen.”

Het aantal vrouwen dat in de zorg aan het werk gaat is nog altijd een stuk groter dan het aantal mannen. Toch hebben mannen wel een streepje voor, ook als het gaat om het vergeven van stageplekken. “Bewoners vinden het vaak leuk als er een man komt en dat geldt ook voor het welzijnswerk, het onderwijs, de buitenschoolse opvang. Jongens zijn vaak wat stoerder en ondernemender dan de creatievere meiden.”

Vacatures

Eind 2022 stond het aantal vacatures in de zorg in de Achterhoek op 600. “We zien op dit moment vooral een toename van BBL. De BOL stagneert een beetje. We zien nog geen grote krimp, misschien wel wat verschuiving naar een bepaalde opleiding, maar voor wat betreft BBL zien we wel echt een stijgende lijn.”

De school houdt daarvoor nauwe contacten met de werkgeversvereniging en verschillende (zorg- en welzijns-) organisaties. “Kortgeleden hadden we een overleg met de werkgeversvereniging om te kijken hoe we misschien meer gezamenlijk kunnen gaan werven en dat centraliseren. En ook naar hoe we de arbeidsmarkt in de regio kunnen verbeteren als het gaat om zorg en welzijn. We zitten in de Achterhoek nu op één zorgmedewerker op zes bewoners, maar het is de bedoeling dat het één op vijf wordt.”

Zorg in de Achterhoek

In de Achterhoek zitten veel zorgmedewerkers in de hogere leeftijdscategorie en zij zullen natuurlijk met de tijd uitstromen. “En omdat de Achterhoek ook wat vergrijst, moeten we inzetten op mensen in een jongere leeftijdscategorie en nieuwkomers. Want anders wordt de druk in de regio nog hoger en daar moeten we wel voor oppassen. Om de zorg in de regio betaalbaar en uitvoerbaar te houden zullen we naast het noaberschap (aandacht voor elkaar) nog meer moeten gaan inzetten op (zorg)innovatie en technologie. Iets waar we bij het Graafschap College zowel in de opleidingen als in de samenwerking met de organisaties en de TZA in Ulft al extra aandacht aan besteden.”

Voor iedereen die iets wil weten over de opleidingen en werken in de zorg, houdt het Graafschap College nauw contact met het voortgezet onderwijs en verzorgen ze voorlichtingen, organiseren ze twee keer per jaar een open dag, kunnen mensen een dag meelopen met een leerling van de opleiding en houden ze speeddates met mensen uit het beroep. “En iedereen mag hier altijd binnenlopen met een vraag of een folder komen halen. Zo hopen we dat mensen die hier een opleiding volgen ook in de Achterhoek blijven.” 

___________________________________________________________________

MIJN Verhaal

De Achterhoek zit vol met mooie, bijzondere verhalen over mensen, verenigen en actualiteiten. In de rubriek MIJN verhaal leest u hier iedere maand over. Ga voor meer artikelen over de rubriek MIJN Verhaal naar de volgende link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/mijn-verhaal/

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *