Opgelucht

Opgelucht…

Elke dag verlaten cliënten opgelucht ons kantoor nadat ze hun testament hebben geregeld. Een testament lijkt iets definitiefs, maar het is eigenlijk een momentopname. Het is gebaseerd op iemands wensen en situatie op het moment van opstellen, en op de wetgeving die dan geldt.

Momentopname

Vaak bekijken mensen hun testament niet opnieuw nadat het is opgesteld. Maar over de jaren kan er veel veranderen: persoonlijke situaties en wetten kunnen wijzigen. Als iemand overlijdt en de omstandigheden zijn veranderd, kan een verouderd testament onduidelijkheid en discussies veroorzaken. Als nabestaanden het niet eens worden over de uitleg van het testament, moet soms zelfs een rechter eraan te pas komen. Dit kan de afwikkeling van de erfenis vertragen en extra kosten met zich meebrengen.

Toekomstbestendig

Bij het opstellen van een testament proberen wij het toekomstbestendig te maken. We nemen verschillende scenario’s op, zoals wat er gebeurt als een erfgenaam wegvalt of afziet van de erfenis, en we benoemen reserve-erfgenamen en -executeurs. Maar niet alle veranderingen in persoonlijke omstandigheden of wensen, en zeker niet alle wijzigingen in de wet, zijn te voorspellen.

Regelmatige controle

Daarom is het belangrijk om regelmatig, bijvoorbeeld elke vijf jaar of na grote persoonlijke veranderingen, je testament te laten nakijken. Wij kijken niet alleen naar je testament, maar ook naar gerelateerde documenten zoals huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten of levenstestamenten.

Grote voordelen

Dit checken kan grote voordelen hebben. Zo informeren we cliënten over mogelijkheden voor het besparen van erfbelasting, wat ze kunnen regelen als (de langstlevende) in het verzorgingshuis komt of als een kind gaat scheiden, wat de besparing zou kunnen zijn als men iets nalaat aan de kleinkind(eren), maar ook wat er gebeurt als het gehele gezin verongelukt en hoe de erfenis makkelijk(er)kan worden afgewikkeld.

Testament

Wil je weten of jouw testament nog up to date is, of heb je nog geen testament? Bel of kom gerust langs op onze vestigingen in Groenlo of Eibergen.

Roerdink Grijsen Netwerk Notarissen

E: info@rgnotarissen.nl

I: www.rgnotarissen.nl

Winterswijkseweg 23 7141 DM Groenlo | T: 0544-46 19 25

Nijverheidsstraat 8-02 7151 HN Eibergen | T: 0545-72 61 99

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Midzomer Mondriaan Festival 2024
Erop uit
Online

Midzomer Mondriaan Festival 2024

Muzikaal spektakel in het Winterswijkse centrum In 2024 verrast Winterswijk haar inwoners en bezoekers opnieuw met een cultureel en muzikaal festival. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zal het

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *