Staatssecretaris

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp

Uit de oude doos: februari 2005

Ze werkte als lerares Engels en verkoopster in een boetiek. Tegenwoordig heeft ze als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) veel meer in de melk te brokkelen wist in korte tijd het Haagse machtscentrum te bereiken. De Achterhoekse wil het kabinet een sociaal gezicht geven. Clemence Ross-van Dorp (47) is veelzijdig en wil kabinet sociaal gezicht geven.

Clémence Ross-van Dorp is op het ministerie van VWS belast met zaken betreffende ouderen, sport, gehandicapten, jeugd, sociaal beleid, oorlogsgetroffenen, medische ethiek en biotechnologie. De gevarieerde baan bevalt haar uitstekend. In één van haar eerste interviews in functie benadrukte ze de rol van het ministerie van VWS. “Het is beslist geen ministerie van Kommer en Kwel.” Die indruk zou kunnen ontstaan na de bezuinigingen die het kabinet doorvoerde. Volgens de staatssecretaris zijn er nog genoeg mogelijkheden om extra geld aan te boren en op een goede manier te besteden. Een voorbeeld daarvan is de investering van 80 miljoen die Ross-van
Dorp uittrekt voor de impuls Buurt Onderwijs en Sport. Met deze zogenoemde BOS-impuls kunnen gemeenten via een naschoolse (sport)activiteiten de achterstanden van jeugdigen aan pakken. Deze achterstanden doen zich voor op het gebied van bewegen, gezondheid, welzijn en onderwijs. Het is de bedoeling dat de buurt, het onderwijs en de sport de activiteiten opzetten. “Sport heeft een opvoedende waarde en de BOS-impuls onderstreept dat nog eens. Gevolg hiervan is: gezondere en sportievere jongeren, die betere sportprestaties leveren en geen overlast meer bezorgen in hun buurt of wijk. Een investering dubbel en dwars waard.”

CDA

Het is Clémence Ross-Van Dorp ten voeten uit. Haar betrokkenheid bij bijvoorbeeld de jeugdzorg is groot. “Kinderen moeten kunnen genieten van een onbezorgde jeugd. Ik wil bereiken dat geen enkele jongere die hulp nodig heeft, tussen wal en schip valt.” Clémence Ross is van CDA-huize. Ze heeft een aantal functies in het CDA bekleed, met name in Gelderland en was onder meer lid van het dagelijks bestuur van het CDA Gelderland en voorzitter van het CDA-vrouwenberaad. Ze is ook lid geweest van het dagelijks bestuur van de werkgroep binnen het CDA die zich met partijvernieuwing bezighoudt, de werkgroep ‘Politieke Partij Nieuwe Stijl. Het had weinig gescheeld of ze was in juli 2002 fractievoorzitter van het CDA geworden.

Maatschappelijke nevenactiviteiten

De tweestrijd met Maxime Verhagen werd nipt verloren. Haar betrokkenheid gaat verder dan het politieke speelveld. Zo had ze diverse maatschappelijke nevenactiviteiten, onder meer bij de Iselinge Educatieve Faculteit in Doetinchem, het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, de Rabobank in Gendringen, het sociaal-economisch overleg Oost Gelderland en de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. Clémence Ross-Van Dorp woont ondanks haar Haagse carriere nog altijd in de Achterhoek. In Breedenbroek. heeft ze het prima naar haar zin. “Het is een mijn man en drie dochters rust en inspiratie.” prachtige omgeving. Ik vind er samen met. Vragen aan Clémence Ross

Wat wilt u bereiken?

“Ik wil dat de bureaucratie in de zorg en de jeugdhulpverlening wordt teruggedrongen. Daarnaast moet de hulp dichter bij huis komen, waarbij het van groot belang is dat er meer samenhang komt in wijken en buurten. Het verenigingsleven en vrijwilligerswerk moeten daarom worden gestimuleerd. De zorg moet bovendien betaalbaar blijven. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zowel de overheid verantwoordelijkheid neemt.”

Veel mensen klagen over het sociale beleid van het huidige kabinet. Heeft u daar begrip voor en is de kritiek terecht?

“Natuurlijk kunnen bepaalde maatregelen nadelig voor lemand uitpakken. Dat is soms heel vervelend. Toch moeten wij naar het grote geheel kijken. Zorg en voorzieningen voor de oude dag moeten ook in de toekomst betaalbaar blijven. Anders zijn de problemen niet meer te overzien. We moeten overigens niet vergeten dat de sociale voorzieningen in Nederland erg goed zijn geregeld ten opzichte van andere landen.”

Valt er naast de bezuinigingen ook nog extra geld uit te geven de komende tijd?

“Zeker wel Projecten die van waarde zijn krijgen daarbij de voorkeur. We moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Daarom ondersteunen we innovatieve ontwikkelingen. Zo besteden we bijvoorbeeld extra geld aan zorg op afstand, zorgboerderijen en het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. Daarnaast moet er effectiever worden gewerkt. Met de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning -die de welzijnswet, de wet voorzieningen gehandicapten en om te beginnnen de huishoudelijke hulp uit de awbz gaat vervangen- verwachten we bureaucratie tegen te gaan en uiteindelijk een kostendrukkend effect. Het is echter beslist geen verkapte bezuiniging.”

Kunt u aangeven wat de leuke en minder leuke kanten zijn van het werk als staatssecretaris?

“Het is gewoon een prachtige baan. Je draagt veel verantwoordelijkheid en kunt ook daadwerkelijk zaken bereiken. Aan de andere kant wil je soms wel eens dat veranderingen sneller gaan en kun je in individuele gevallen meestal maar weinig doen.”

Belangrijke ‘wapenfeiten’ Clémence Ross-van Dorp

  • Beleidsmedewerker van drs. A.M. Oostlander, lid Europees Parlement van 1990 tot 1998
  • Lid Tweede Kamer van mei 1998 tot jul 2002
  • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf juli 2002 tot
    heden
  • Loodste in 2003 een wet tot aanpassing van de Tabakswet aan een Europese richtlijn door de Eerste Kamer. Hierdoor worden, met het oog op het beperken van schade door roken aan de gezondheid, zwaardere eisen gesteld aan rookwaren en de etikettering op de verpakking.
  • Bracht in 2003 de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in het Staatsblad. Deze wet, waarmee een Europese richtlijn wordt uitgevoerd tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, moet discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij arbeid en beroep, beroepsonderwijs en sportbeoefening tegengaan.
  • Bracht samen met minister Donner de Wet op de jeugdzorg tot stand Deze wet vervangt per 1 januari 2005 de Wet op de jeugdhulpverlening en biedt uniforme toegang tot verschillende vormen van jeugdzorg in de wet wordt de aanspraak op toegang tot, en bekostiging van de jeugdzorg geregeld. Ook de toegang tot andere jeugdzorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg voor verstandelijk gehandicapten met opgroei- en opvoedingsproblemen en tot de civielrechtelijke plaatsing in justitiele jeugdinrichtingen worden geregeld. Er komen 15 Bureaus Jeugdzorg in provincies en grootstedelijke gebieden

___________________________________________________________________

In bed met

In Bed Met… is de rubriek van MIJN Magazine waarin een bevlogen, inspirerende of bekende Achterhoeker op informele wijze onder de aandacht wordt gebracht. Bekijk andere spraakmakende artikelen met bekende Achterhoekers via https://www.helemaalachterhoek.nl/category/mijnmagazine/in-bed-met/

Verder lezen

Ebbers Mechanisatie
Bedrijfspresentaties

Automowers: voor een perfect gazon

De landbouw staat onder druk. Ebbers Mechanisatie ondervindt er geen last van. Integendeel, het bedrijf in Winterswijk-Huppel maakt zelfs een mooie groei door. Klanten zijn uitermate tevreden over het uitgebreide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *