Vernieuwde Achterhoek Raad gestart na verkiezingen

Vernieuwde Achterhoek Raad gestart na verkiezingen

Maandagavond 23 mei vulde de hal van de DRU Cultuurfabriek zich met ongedwongen kennismakingen rondom informatiestands van de zes thematafels voordat de officiële raadsvergadering van de vernieuwde Achterhoek Raad startte. De vernieuwde Achterhoek Raad kent een groot aantal kersverse leden én al bekende gezichten vanuit de vorige Achterhoek Raad. Mirjam Koster, Boardlid 8RHK ambassadeurs: “We staan voor de nodige uitdagingen, zoals de krapte op onze arbeidsmarkt waarin we samen optrekken voor werving van (jong) talent. Het is goed om te zien dat de Achterhoek breed is vertegenwoordigd in de 51 zetels die u samen invult. Niet alleen vanuit de politiek, ook in leeftijd met als jongste raadslid 22 jaar; welkom!” 

Van de zeven gemeenten kan één vertegenwoordiger per fractie deelnemen aan de Achterhoek Raad, zodat alle politieke geluiden aanwezig zijn. Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Raad: “Installeren doen we hier niet, u bent immers al geïnstalleerd in uw eigen gemeente. Wel bent u bij deze uitermate ‘geprikt’ voor uw rol als Achterhoeks Raadslid met het speldje van de Achterhoek vlag dat we u graag cadeau doen. Zo kunt u laten zien dat u onze mooie regio vertegenwoordigt. Ik wens u veel succes en zie uit naar een prettige samenwerking.”

Herijking Achterhoek Visie2030

Diverse leden van de 8RHK Board praatten de raad bij over de Achterhoek Visie2030 die door de vorige Achterhoek Raad is vastgesteld. Het kompas dat de koers voor de regio uitzet. Saar Veneman, Secretaris van de Board: “De wereld is in beweging, ook de Achterhoek staat niet stil! Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, inzichten en cijfers waardoor de Achterhoek Visie2030 toe is aan een herijking. Daarbij zijn we de eerste SDG-regio van Nederland en is het logisch ook de duurzame ontwikkelingsdoelen in onze visie te verwerken.” De herijkte visie wordt in de volgende vergadering van 26 september besproken en aan de Achterhoek Raad voorgelegd ter besluitvorming.  

Lobby bereikbaarheid en status algemene financiën

Het Achterhoeks Lentediner is nog maar net achter de rug, waar aandacht is gevraagd voor de RegioExpres en het belang hiervan voor wonen en de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Op de agenda van de raadsvergadering stonden drie memo’s; over de voortgang lobby N18, de RegioExpres en de stand van zaken Noordelijke aftakking Betuweroute. Kees Porskamp, VVD Achterhoek, bracht ook namens Walter Leemreize van het CDA, vragen in over de lobby voor de opwaardering van de N18 naar 2×2-baans 100 km/u. “Ik heb het gevoel dat de Achterhoek Board niet volop inzet op de zo gewenste weg voor de Achterhoek, waar we samen afspraken over hebben gemaakt in de Achterhoek Raad.” Ted Kok antwoordde vanuit de board: “Het is een belangrijk dossier.

De N18 is nog niet een gelopen race bij het Rijk, er is nog te weinig aan de hand in diens opinie. Wanneer we te vaak vragen en het antwoord steeds ‘nee’ is, dan wordt die nee alleen maar groter. Met kleine stapjes komen we tot ons beide gewenste einddoel.” Otwin van Dijk presenteerde tot slot vanuit het Dagelijks Bestuur de financiële stukken van Regio Achterhoek. Deze financiële stukken liggen voor in de individuele gemeenteraden. De Achterhoek Raad werd op hoofdlijnen meegenomen en zag dat de jaarrekening van 2021 positief is afgesloten en dat de begroting van 2023 ruimte biedt voor cofinanciering van projecten.

Alle stukken behorend bij de raadsvergadering zijn hier te vinden.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *