Wendbaarheid en samenwerking in een krappe arbeidsmarkt

Twee jaar geleden opende Fijnder werkleerbedrijf Oost-Achterhoek haar deuren. Dagelijks zetten vele medewerkers zich in voor de inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Hoe zijn de eerste twee jaar van Fijnder geweest? En waar gaan we naar toe? Directeur Theo Beijer vertelde ons daarover.

Theo benadrukt de wendbaarheid van de organisatie en haar vermogen om snel in te spelen op de behoeften van cliënten en veranderingen binnen de arbeidsmarkt. In de afgelopen twee jaar heeft Fijnder, in samenwerking met gemeenten, grote stappen gezet om als werkleerbedrijf aan toekomstige eisen te voldoen. Met een focus op integrale dienstverlening op werk en inkomen biedt Fijnder intensieve en succesvolle ondersteuning aan cliënten.

Denken in mogelijkheden

Bedrijven zijn steeds vaker bereid te kijken naar de talenten van werkzoekenden. Beijer benadrukt het belang van het denken in mogelijkheden en het bieden van ondersteuning aan cliënten met diverse achtergronden zoals statushouders en vluchtelingen uit de Oekraïne. Er is veel aandacht voor jongeren, met name bij de overgang van het praktijkonderwijs (PRO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) naar werk. De ondersteuning begint al in het laatste schooljaar en wordt na de overgang naar werk (of arbeidsmatige dagbesteding) ook vervolgd.

Krappe arbeidsmarkt biedt kansen

De huidige arbeidsmarkt vertoont grote krapte. Dit biedt volgens Beijer enorme kansen, vooral voor mensen met beperkingen. Het is echter een uitdaging om de juiste match te maken tussen vacatures en cliënten. Hierbij is het ondersteunen van de werkgever en het aanpassen van de werksituatie van groot belang

Technologieën slim inzetten

Fijnder integreert technologie en innovatie in haar diensten. Het gebruik van VR-brillen ondersteunt het verkennen van verschillende kansrijke werkmogelijkheden. Het gebruik van taalondersteunende oortjes helpt cliënten, vooral statushouders, bij het overwinnen van taalbarrières. Samenwerken stopt niet bij gemeentegrenzen Fijnder werkt intensief regionaal samen met bedrijven via het Werkgeversservice Punt Achterhoek om de wervings- en personeelsbehoeften aan te pakken. Beijer voorspelt een verschuiving naar meer jobcoaching op de werkvloer en investeert fors in deze benadering. Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio is volgens hem essentieel om de structurele personeelsbehoefte aan te pakken en de arbeidsmarkt regionaal te doorgronden.

Kijken naar talent en competenties

Beijer adviseert werkzoekenden om in mogelijkheden te denken, hulp te vragen indien nodig en gebruik te maken van ondersteuningsmiddelen. Voor werkgevers benadrukt hij het belang van kijken naar talenten en competenties. Daarmee roept hij op tot een andere benadering dan traditionele werving. Theo Beijer ziet een dynamische toekomst voor Fijnder, waarin de organisatie blijft ontwikkelen om relevant en effectief te blijven in de snel veranderende arbeidsomgeving.

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *