Kasteel Vorden

Wonen in de Achterhoek met een 8 gewaardeerd

De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 als cijfer) het Achterhoeks Woon- en Leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Bijna 15.000 Achterhoekers deden mee. Voorzitter van de Achterhoekse thematafel Wonen & Vastgoed Ben Hiddinga: “We zijn blij met de hoge respons op het onderzoek en enorm trots op het cijfer dat aan wonen in de Achterhoek wordt gegeven. De Achterhoek is in trek, het is nu tijd de handen ineen te slaan voor een nieuw regionaal woonplan.”

Veranderende bevolkingssamenstelling

Uit de Achterhoek Monitor blijkt dat de Achterhoek een aantrekkelijk woon- en leefgebied heeft met een gelukkige en tevreden bevolking. Met de juiste gegevens in de nu aangevulde Woon- en Vastgoedmonitor kan de regio sturen op voldoende, aantrekkelijke woningen op de goede plek die aansluiten bij de behoefte van de veranderende bevolking. Voor eigen inwoners, nieuwkomers en mensen die na langere tijd weer terugkeren. Voor het eerst in jaren is de bevolking aan het groeien in de Achterhoek, waarbij ook meer jongeren komen en blijven. Robin Koster van onderzoeksbureau Moventem: “Jongeren ervaren meer belemmeringen om te verhuizen dan de rest van Achterhoekse woningzoekenden. Meest genoemde obstakels zijn gebrek aan aanbod, te lage kwaliteit of geen hypotheek kunnen krijgen. Bijzondere woonvormen zoals de Uuthuuskes of verbouwde boerderijen lijken in opkomst.”

Goede samenwerking zorgt voor juiste woningaanbod

Medeorganisator Bram Klouwen van adviesbureau Companen: “Het is de Achterhoek écht toe te schrijven dat organisaties, ondernemers, overheden en inwoners samen voor een passende woonomgeving willen gaan. De opgaven zijn groot, zoals verduurzaming en passende woningen voor jong en oud. Dit staat onder druk als woningbouw achterblijft. Met goede gegevens – die nu beschikbaar zijn in de Achterhoek Monitor en de Woon- en Vastgoedmonitor – én de krachtige samenwerking is er meer garantie voor een passend dak boven het hoofd en daarmee behoud van leefbaarheid in de Achterhoek.”

Woonplan voor de regio

De cijfers zijn gepresenteerd tijdens een woonconferentie op 15 september waar met ruim 175 aanwezigen het wonen van de toekomst in de Achterhoek werd bediscussieerd. De Achterhoekse thematafel Wonen & Vastgoed start nu met het uitwerken van alle ‘harde’ data uit het onderzoek en de belangrijke eerste conclusies van de woonconferentie tot een woonplan voor de regio.

___________________________________________________________________

Huizen

Op de pagina huizen lees je boeiende verhalen en voorbeelden over huizen in de Achterhoek. Laat je inspireren door de artikelen en/of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers. Meer artikelen over huizen? Ga dan naar de volgende link. https://www.helemaalachterhoek.nl/category/wonen-in-de-achterhoek/huizen-in-de-achterhoek/

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *