Barink Badkamers

Zlimsamen voor langer duurzaam thuiswonen

Deze tijd vraagt om de Achterhoek. Wij bieden alle ruimte voor innovaties en experimenten bij onze hightech maakbedrijven en slimme agrofoodsector in een prachtige, groene woon- en werkomgeving. Wij zijn Achterhoek ambassadeurs: ondernemers, organisaties en overheid.

Persoonlijke veiligheid en verbondenheid met de naaste omgeving zijn belangrijk voor ouderen, vooral om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Via een combinatie van Leefsamen en Zlimthuis ontstaat het loket Zlimsamen. Naasten worden dan gealarmeerd via een app. Wie en hoeveel dit zijn, bepaalt de gebruiker zelf. De Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats gaan de sociale alarmering van Leefsamen aanbieden bij 3.000 huishoudens met senioren. De uitrol is een vervolg op het project ‘Leefsamen Achterhoek’ dat werd geïnitieerd door de Vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Deze manier van langer duurzaam thuis wonen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de provincie Gelderland en uit de Regio Deal door 8RHK ambassadeurs.  

Naoberschap 2.0
Met Zlimsamen wordt een concrete oplossing geboden specifiek voor ouderen, die met deze aanpak veiliger thuis kunnen blijven wonen. Deze versterking van het naoberschap en de samenredzaamheid, ontlast de formele mantelzorgers, zorgverleners en hulpdiensten.

Woningorganisaties, dorpshuizen in de kleine kernen, de GGD NOG, en o.a. de Achterhoekse burgemeesters en de VNOG ondersteunen het project. Zlimsamen biedt de opmaat naar bewustwording rondom dit soort dienstverlening en geeft woningcorporaties zicht op de persoonlijke woonbehoefte, risico’s en oplossingen die daarbij horen. Naast het aanbrengen van Leefsamen, biedt een (technische) opname van de woning met de daarvoor ontwikkelde Woonscan, namelijk nog meer inzicht in de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad.

Meer informatie op www.leefsamen.nl en www.8hrk.nl

MIJN 8RHK – oktober 2020
Uitgever – MIJN Magazine
Tekst – 8RHK
Fotografie – 8RHK

___________________________________________________________________

Bedrijfspresentaties

Boeiende verhalen en bedrijfspresentaties in de Achterhoek! Laat je inspireren door de artikelen en- of praktijkverhalen van Achterhoekse ondernemers via //www.helemaalachterhoek.nl/category/werken-in-de-achterhoek/bedrijfspresentaties/.

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *